Statika stavieb

Našim klientom poskytujeme úplnú škálu statických projektových služieb vyžadovaných pri jednotlivých fázach novostavieb a rekonštrukcií, pri ktorých spolupracujeme s renomovanými architektonickými kanceláriami alebo priamo s investormi:

  • konzultačná činnosť pre výber vhodného riešenia
  • štúdia
  • projekt pre územné rozhodnutie
  • projekt pre stavebné povolenie
  • realizačný projekt

Pre investorov, projektantov a dodávateľov spracovávame statické posudky, v ktorých sa vyhodnocujú nosné konštrukcie objektov a možnosti rekonštrukčných zásahov. Pre zachytenie skutkového stavu susediacich objektov s plánovanou výstavbou vypracovávame stavebno-technickú a statickú pasportizáciu.

Naše skúsenosti s realizáciou statických projektov nám umožňujú aj vykonávať kontrolné/auditovacie statické funkcie. Tieto funkcie sú vhodné hlavne v prípade komplikovaných stavieb, kde sa dá kontrolou statických riešení navrhnutých vybranou statickou kanceláriou potenciálne nájsť efektívnejšie a ekonomickejšie riešenie.

Venujeme sa nasledujúcim druhom stavieb:

  • bytové stavby: novostavby a nadstavby
  • občianske stavby: novostavby (hotely, administratívne budovy a kostoly) a rekonštrukcie (galérie, kaštiele a hotely)
  • priemyselné stavby

Máte otázky?

NAPÍŠTE NÁM